ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit - Pojištění smrti následkem úrazu

  • Pojistnou událostí je takový úraz pojištěného, byla-li v příčinné souvislosti s tímto úrazem pojištěnému způsobena smrt, která nastala nejpozději do 1 roku ode dne, v němž došlo k úrazu. Pojistná událost nastává v okamžiku smrti pojištěného.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu zasláním formuláře Oznámení pojistné události spolu s dokumenty v něm uvedenými.