ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit - Pojištění pro případ zneužití karty

  • Pojistnou událostí je neoprávněný výběr hotovosti nebo jiná neoprávněná transakce uskutečněná s kreditní či úvěrovou kartou, a to v případě jejího odcizení nebo ztráty, v době 48 hodin před blokací karty do okamžiku, kdy odpovědnost přebírá společnost Home Credit a.s..
  • V případě pojištění sjednaného podle Pojistné smlouvy č. 19100771/2009 je pojistnou událostí rovněž odcizení či ztráta osobních dokladů anebo klíčů od bydliště pojištěného, pokud k této události došlo současně s odcizením nebo ztrátou kreditní či úvěrové karty.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny formulářem Oznámení pojistné události a doložit dokumenty v něm uvedené.