ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit - Pojištění pracovní neschopnosti

 • Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného vzniklá následkem nemoci nebo úrazu trvající 60 a více dnů a splňující podmínky dané příslušnou pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.
 • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu, nejpozději však
  • v případě pojištění úvěrových splátek, pojištění výdajů IDEAL BENEFIT a rovněž v případě pojištění výdajů PLUS a PREMIUM sjednaných k hotovostnímu nebo spotřebitelskému úvěru - do 15 pracovních dnů po splatnosti první splátky úvěru po uplynutí 60. dne trvání pracovní neschopnosti
  • v případě pojištění výdajů PLUS a PREMIUM sjednaných k revolvingovému úvěru (kreditní či úvěrové kartě) - do 15 pracovních dnů od uplynutí 60. dne trvání pracovní neschopnosti
 • Hlášení se provádí zasláním kopie II. dílu vyplněného „Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“ (tzv. státní neschopenky) a formuláře Oznámení pojistné události.
 • V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti je kopii státní neschopenky, s vyznačením pokračujících návštěv lékaře, nutné do Generali České pojišťovny zasílat pravidelně v průběhu trvání pracovní neschopnosti, a to vždy nejpozději do 15 pracovních dnů po splatnosti každé další splátky úvěru (v případě pojištění úvěrových splátek, pojištění výdajů IDEAL BENEFIT a rovněž v případě pojištění výdajů PLUS, PREMIUM sjednaných k hotovostnímu nebo spotřebitelskému úvěru), resp. nejpozději do 15 pracovních dnů po uplynutí každého dalšího kalendářního měsíce (v případě pojištění výdajů PLUS, PREMIUM sjednaných k revolvingovému úvěru).
 • Generali Česká pojišťovna si během šetření pojistné události může vyžádat i další doklady, týkající se průběhu a způsobu léčení, např. lékařské zprávy, doklady z jednání lékařské posudkové komise, výsledky odborných vyšetření, doklady potvrzující výkon povolání a další.
 • Při ukončení pracovní neschopnosti je nutné do Generali České pojišťovny neprodleně zaslat kopii V. dílu „Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti“.
 • Pojistné plnění je vypláceno přímo klientovi.
 • Upozorňujeme, že po celou dobu šetření pojistné události zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na klientovi, který je odpovědný za úhradu splátek po celou dobu sám. Věnujte prosím pozornost případné komunikaci ve věci úhrady splátek ze strany společnosti Home Credit a.s.