ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Home Credit - Pojištění invalidity třetího stupně

  • Pojistnou událostí je invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod) přiznaný pojištěnému pro nemoc nebo úraz, resp. jen pro úraz (v případě pojištění výdajů STANDARD nebo EASY). Pojistná událost nastává dnem přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.
  • Pojistnou událost je třeba nahlásit do Generali České pojišťovny bez zbytečného odkladu zasláním formuláře Oznámení pojistné události spolu dokumenty v něm uvedenými.