ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Profil společnosti

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. byla první pojišťovnou na českém pojistném trhu se specializací na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění.

Na pojistném trhu České republiky působí od roku 1993 a od té doby si v tomto segmentu stále udržovala vedoucí postavení.

Naším cílem je chránit Vaše příjmy a schopnosti splácet závazky v době pracovní neschopnosti, hospitalizace, invalidity či nezaměstnanosti.

S naším pojištěním se vyhnete riziku nedostatku finančních prostředků na zabezpečení běžného chodu Vaší domácnosti, riziku nesplácení úvěrů či riziku výrazné a dlouhodobé ztráty životní úrovně.

Jako první jsme na trh uvedli například pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici či pojištění všech výdajů spojených s bydlením, a to při pracovní neschopnosti i nezaměstnanosti.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je 100% dceřinou společností Generali České pojišťovny a.s.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je členem Svazu bank a pojišťoven.

Historie společnosti

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 22. 12. 1992 a svoji činnost zahájila dne 1. 7. 1993 jako dceřiná společnost České pojišťovny a.s. Praha a Vereinte Krankenversicherung AG Mnichov. Oba zakladatelé se na základním jmění společnosti ve výši 100 mil. Kč podíleli stejným dílem. V listopadu 1997 v návaznosti na jednání o budoucnosti České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. odkoupila Česká pojišťovna a.s. 50% podíl společnosti Vereinte Krankenversicherung AG Mnichov a od 27. 11. 1997 se stala stoprocentním akcionářem České pojišťovny ZDRAVÍ a.s.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. jako specialista v oblasti soukromého zdravotního a nemocenského pojištění působí na pojistném trhu od roku 1993. Za uvedené období byl vybudován stabilní kmen zákazníků se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny, na trh se podařilo uvést spektrum kvalitních pojistných produktů. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. si díky systematické a koncepční práci udržovala po celou dobu dominantní postavení na pojistném trhu soukromého zdravotního a nemocenského pojištění a i pro další období předpokládá svou pevnou pozicí specialisty v oblasti zdravotních rizik.