ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Povinně uveřejňované informace

Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR):

V rámci směrnice Solventnosti II jsou pojišťovny a zajišťovny povinny zveřejnit širší přehled informací ohledně kapitálových požadavků, které by měly odrážet finanční situaci, obchodní profil a strategii řízení rizik společnosti.

Jedním z dokumentů, který je vytvářen na ročním základě, je Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR), dostupná ke stažení v této sekci.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci 2019 (zveřejněno 11. 5. 2020)

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ (podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 306/2016 Sb.; zveřejněno 1. 2. 2021)

Organizační struktura ČP ZDRAVÍ

Výkaz zisku a ztráty (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 1. 2. 2021)

Výkaz zisku a ztráty (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 1. 2. 2021)

Rozvaha (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 1. 2. 2021)

Rozvaha (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 1. 2. 2021)

Organizační struktura skupiny

Informace o vyřizování stížností klientů najdete zde.

 

2020

Rozvaha 1. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrltetí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2020

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2020

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2020

 

2019

Rozvaha 1. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrltetí 2019

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2018

 

2018

Rozvaha 1. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2018

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2017

 

2017

Rozvaha 1. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2017

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2016 

 

2016

Rozvaha 1. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisků a ztrát 1. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 2. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 1. čtvrtletí 2016

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 2. čtvrtletí 2016

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2016

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2015