ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Povinně uveřejňované informace

Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR):

V rámci směrnice Solventnosti II jsou pojišťovny a zajišťovny povinny zveřejnit širší přehled informací ohledně kapitálových požadavků, které by měly odrážet finanční situaci, obchodní profil a strategii řízení rizik společnosti.

Jedním z dokumentů, který je vytvářen na ročním základě, je Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR), dostupná ke stažení v této sekci.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci 2019 (zveřejněno 11. 5. 2020)

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ (podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 306/2016 Sb.; zveřejněno 22. 7. 2020)

Organizační struktura ČP ZDRAVÍ

Výkaz zisku a ztráty (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 22. 7. 2020)

Výkaz zisku a ztráty (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 22. 7. 2020)

Rozvaha (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 22. 7. 2020)

Rozvaha (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 22. 7. 2020)

Organizační struktura skupiny

Informace o vyřizování stížností klientů najdete zde.

 

2020

Rozvaha 1. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2020

2019

Rozvaha 1. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrltetí 2019

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2018

2018

Rozvaha 1. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2018

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2017

2017

Rozvaha 1. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2017

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2016 

2016

Rozvaha 1. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisků a ztrát 1. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 2. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 1. čtvrtletí 2016

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 2. čtvrtletí 2016

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2016

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2015