ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Povinně uveřejňované informace

Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR):

V rámci směrnice Solventnosti II jsou pojišťovny a zajišťovny povinny zveřejnit širší přehled informací ohledně kapitálových požadavků, které by měly odrážet finanční situaci, obchodní profil a strategii řízení rizik společnosti.

Jedním z dokumentů, který je vytvářen na ročním základě, je Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR), dostupná ke stažení v této sekci.

Zpráva o solventnosti a finanční situaci 2020 (zveřejněno 12. 4. 2021)

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ (podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 306/2016 Sb.; zveřejněno 1. 2. 2021)

Organizační struktura ČP ZDRAVÍ

Výkaz zisku a ztráty (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 1. 2. 2021)

Výkaz zisku a ztráty (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 1. 2. 2021)

Rozvaha (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 1. 2. 2021)

Rozvaha (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 1. 2. 2021)

Organizační struktura skupiny

Informace o vyřizování stížností klientů najdete zde.

 

2020

Rozvaha 1. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrltetí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2020 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2020

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2020

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2020

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2019

2019

Rozvaha 1. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2019 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2019

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrltetí 2019

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2018

 

2018

Rozvaha 1. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2018 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2018

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2018

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2017

 

2017

Rozvaha 1. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2017

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2016