ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Informace o fúzi sloučením společností

Informace o fúzi sloučením společností Pojišťovna Patricie a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., jako společností zanikajících, a společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Dne 2. července 2021 došlo k fúzi sloučením, které se účastnily:

  1. Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 452 72 956, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1464, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026, a která měla  postavení společnosti nástupnické, a
  2. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., IČ: 492 40 749, se sídlem Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2044, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026, a která měla postavení společnosti zanikající, a dále
  3. Pojišťovna Patricie a.s., IČ: 618 59 869, se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866, která je členem skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS pod č. 026, a která měla rovněž postavení společnosti zanikající (Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. a Pojišťovny Patricie a.s. jsou dále označovány jako „zanikající společnosti“).

 

Žádná ze zanikajících společností neměla ke dni účinnosti fúze žádné závazky z pojistných smluv. Veškeré pojistné smlouvy zanikajících společností byly totiž již dříve převedeny na Generali Českou pojišťovnu a.s. v rámci převodů pojistných kmenů. S veškerými nároky plynoucími z dřívější pojišťovací činnosti zanikajících společností se proto lze i nadále obracet výlučně na Generali Českou pojišťovnu a.s.

 

Obě zanikající společnosti v důsledku fúze zanikly a veškerá jejich zbývající práva a povinnosti přešla na společnost Generali Česká pojišťovna a.s., včetně práv a povinností vůči klientům, pojistníkům, pojištěným, oprávněným osobám a jakýmkoli jiným osobám.

 

Tato fúze nemá žádný vliv na trvání pojistných smluv, pojistné podmínky ani na kvalitu pojištění. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že bude vše řádně vyřešeno společností Generali Česká pojišťovna a.s. plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou.

 

Právo na pojistné plnění (a jiné dotazy) je možné vznést u společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. následujícími způsoby:

Elektronicky prostřednictvím příslušného formuláře na webových stránkách společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., telefonicky na zákaznické lince 241 114 114, či písemně na adrese Generali Česká pojišťovna a.s. P. O. Box 305, 659 05 Brno.

 

Důležité kontakty pro klienty:

 

Klientský servis:

Generali Česká pojišťovna a.s.

P. O. Box 305

659 05 Brno

 

Klientská linka: (+420) 241 114 114

 

Na linku (+420) 241 114 114 mohou klienti volat jako na kterékoliv jiné národní číslo dle tarifu svého operátora. Je tedy možné volat i v rámci volných minut či neomezených tarifů bez dopadu na cenu hovoru.

 

Na lince (+420) 241 114 114 nás klienti mohou kontaktovat od pondělí do pátku v čase 8:00 – 19:00.

 

Kancelář ombudsmana Generali Česká pojišťovna a.s.:

Kancelář ombudsmana

P. O. BOX 305

659 05 Brno

 

Asistenční služba:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 1658/121

140 00 Praha 4

(+420) 241 114 114

medical@europ-assistance.cz

Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.