ČP Zdraví

 

 

Přeskočit na hlavní navigaci

Benefit - Stříbrné pojištění

V rámci věrnostního programu „Klientský klub Generali České pojišťovny“ máte možnost získat jako benefit Stříbrné pojištění u České pojišťovny ZDRAVÍ. 

Stříbrné pojištění je vhodné pro každého, kdo má rád sport, cestování a pohyb v přírodě a chce mít kryta specifická rizika, která nejsou obvykle kryta běžným pojištěním.

Stříbrné pojištění zahrnuje

Pojištění klíšťové encefalitidy

 • za první stanovení diagnózy virové encefalitidy přenášené klíšťaty vyplatíme jednorázově 10 000 Kč
 • diagnóza musí být potvrzena lékařem v ČR

Pojištění lymeské boreliózy

 • za první stanovení diagnózy lymeské nemoci vyplatíme jednorázově 10 000 Kč
 • diagnóza musí být potvrzena lékařem v ČR

Pojištění hospitalizace po dopravní nehodě

 • za hospitalizaci v důsledku dopravní nehody, při níž došlo k úrazu pojištěného jako chodce nebo cyklisty vyplatíme jednorázově 100 000 Kč; hospitalizace musí nastat do 24 hodin po nehodě a být delší než 14 dnů
 • nehoda musí nastat v ČR a zdravotní péče musí být poskytnuta v ČR

Pojištění hospitalizace po teroristickém útoku

 • za hospitalizaci v důsledku teroristického útoku vyplatíme jednorázově 200 000 Kč; hospitalizace musí nastat do 24 hodin po útoku a být delší než 24 hodin
 • útok musí nastat v Evropě (mimo ČR) nebo v USA

Na co se Stříbrné pojištění nevztahuje

 • na události vzniklé v souvislosti s požitím návykových látek (např. alkoholu)
 • na válečné události, občanskou válku, občanské nepokoje
 • na teroristický čin, ke kterému došlo v souvislosti s použitím jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo na kterém se pojištěný aktivně podílel na straně iniciátora
 • na teroristický čin ve státech, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat z důvodu teroristických hrozeb

Čím se Stříbrné pojištění řídí

Stříbrné pojištění se řídí pojistnou smlouvou č. 19100986/2019 uzavřenou mezi Generali Českou pojišťovnou a.s. jako pojistníkem a Českou pojišťovnou ZDRAVÍ a.s. jako pojistitelem (dále jen „pojistná smlouva“) a zvláštními pojistnými podmínkami pro skupinové Stříbrné pojištění 01/2019 (dále jen „pojistné podmínky“).

Dokumenty ke Stříbrnému pojištění

Podrobné informace ke Stříbrnému pojištění najdete:

 • v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách
 • v Informačním dokumentu o pojistném produktu
 • v Informaci o Stříbrném pojištění
 • ve Stručné informaci o zpracování osobních údajů

Uvedené dokumenty jsou ke stažení zde.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?