ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

Soukromé zdravotní pojištění

Informace o převodu části pojistného kmene společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Část pojistného kmene (pojistných smluv) společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se do konce roku 2019 stane součástí České pojišťovny a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, která ponese nový název Generali Česká pojišťovna a.s. Tato změna pojistitele se týká veškerých pojistných smluv uzavřených se společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., s výjimkou zahraničních pojistných smluv (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky). Tato změna se dále netýká pojistných smluv uzavřených s Českou pojišťovnou a.s. jako pojistníkem, které se týkají pojistných produktů Program Lady, Program proti rakovině a Stříbrné pojištění.

 

Patříte-li mezi naše klienty, všechny potřebné informace od České pojišťovny a.s. obdržíte v dohledné době. Na vaše případné dotazy rádi odpovíme na speciální klientské lince 267 222 515. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím webového formuláře.

 

Důležité informace o společnosti Generali Česká pojišťovna

Název společnosti:

Sídlo:

Centrála společnosti:

IČO:

DIČ:

Informace o registraci:

Orgán dohledu:

Generali Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

Na Pankráci 123, 140 00 Praha 4

452 72 956

CZ699001273

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1464

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz

 

Důležité kontakty pro klienty

Do 20. 12. 2019 platí všechny současné kontaktní informace, které má Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. uvedené na svých webových stránkách.

Od 21. 12. 2019 platí kontaktní údaje, které naleznete níže.

Klientský servis:       

Generali Česká pojišťovna a.s.

P. O. BOX 305

659 05 Brno

Klientská linka:        

(+420) 241 114 114

Na linku 241 114 114 můžete volat jako na kterékoliv jiné národní číslo dle tarifu svého operátora. Můžete tedy volat i v rámci svých volných minut či neomezených tarifů bez dopadu na cenu hovoru.

Provozní doba klientské linky:

Na lince 241 114 114 nás můžete kontaktovat nepřetržitě 24 hodin, každý den v týdnu (včetně státních svátků a víkendů).

Kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s.:

Kancelář ombudsmana

P. O. BOX 305

659 05 Brno

Asistenční služba:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4

(+420) 241 114 114

medical@europ-assistance.cz

Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu


V případě, že máte pojištění sjednaná na Slovensku (k úvěrům a kartám společností Home Credit Slovakia, a.s. a Fio banka, a.s.), k žádným změnám nedochází. Pojištění pokračuje u České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. a můžete se obracet na kontakty uvedené na těchto webových stránkách.

V souvislosti s převzetím části pojistného kmene společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. společností Česká pojišťovna a.s. mají klienti právo aktuální pojistnou smlouvu, sjednanou se společností Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., vypovědět. Klienti, kterých se to týká, budou informováni společností Česká pojišťovna a.s. dopisem. Pokud se klient rozhodne své právo vypovědět pojistnou smlouvu uplatnit, je třeba postupovat následovně. Výpověď musí být pojistiteli (kterým je do 21. 12. 2019 společnost Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. a po 21. 12. 2019 společnost Generali Česká pojišťovna a.s.) doručena do jednoho měsíce od doručení takového dopisu. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím osmi dnů od doručení výpovědi. K výpovědi lze využít také formulář (PDF formulář ke stažení níže). V době do 21. 12. 2019 lze výpověď odeslat poštou na adresu: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 00 nebo ji lze odnést na jakoukoli pobočku České pojišťovny a.s. V době po 21. 12. 2019 je možné výpověď odeslat pouze na adresu: Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo ji odnést na jakoukoli pobočku Generali České pojišťovny a.s. Věříme však, že klienti využijí nejen možností špičkového pojištění u Generali České pojišťovny a.s., ale také ocení rychlé a profesionální služby v momentě, kdy se něco přihodí.


Důležité změny

Co zůstává stejné?

Co se od 21. 12. 2019 změní?

 • Vaše pojistná smlouva        
 • Rozsah pojištění       
 • Pojistné podmínky
 • Čísla účtů pro placení pojistného        
 • Vaším pojistitelem je Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Klientská linka: (+420) 241 114 114
 • Lepší dostupnost díky širší síti poboček
 • Rozšířená nabídka pojištění
 • Kontaktní adresa:

Generali Česká pojišťovna a.s.

P. O. BOX 305

659 05 Brno


Převodem části pojistného kmene dojde také ke změně v osobě správce osobních údajů klientů, kterým se stane Generali Česká pojišťovna a.s. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů naleznou klienti ZDE. Kontaktovat mohou také pověřence pro ochranu osobních údajů na dpo@generaliceska.cz

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak mohu od 21. 12. 2019 nahlásit škodu?

 • On-line:

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob oznámení škodní události. K již oznámené škodní události můžete ihned přiložit veškeré dokumenty v elektronické podobě a sledovat stav škody.

Své škody budete moci hlásit prostřednictvím formuláře, který bude od 21. 12. 2019 k dispozici na webových stránkách Generali České pojišťovny a.s.

 • Telefonicky:

Své škody můžete hlásit na klientské lince 241 114 114 každý pracovní den od 7 do 19 hodin.

 • Písemně:

Své škody můžete hlásit i písemně. Příslušné formuláře ke každému typu pojištění naleznete od 21. 12. 2019 na webových stránkách Generali České pojišťovny a.s.

Vyplněný formulář můžete odevzdat na kterékoliv pobočce případně zaslat poštou na adresu:

Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Co se stane s nahlášenou, ale ještě nevyplacenou škodou?

V případě škody se samozřejmě můžete spolehnout, že bude vyřešena plně v souladu s vaší pojistnou smlouvou a v zákonem stanovených lhůtách. Veškeré požadavky, které v souvislosti s vaší škodou budete od 21. 12. 2019 mít, s vámi vyřeší Generali Česká pojišťovna a.s.

Prodlouží se doba likvidace?

Proces spojení aktivit pojišťoven nemá negativní vliv na dobu likvidace pojistných událostí.

Změní se mi likvidátor?

Proces spojení aktivit pojišťoven není důvodem ke změně vašeho likvidátora. V případě dotazů se na likvidátora, který vaší škodu řeší, můžete i nadále s důvěrou obrátit. Proces spojení aktivit pojišťoven nemá negativní vliv na dobu likvidace pojistných událostí. Můžete se samozřejmě spolehnout, že vaše škoda bude vyřešena plně v souladu s vaší pojistnou smlouvou a v zákonem stanovených lhůtách. Veškeré požadavky, které v souvislosti s vaší škodou budete od 21. 12. 2019 mít, s vámi vyřeší Generali Česká pojišťovna a.s.

Jaký dopad na pojistné smlouvy má spojení aktivit České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. v České republice s Českou pojišťovnou a.s.?

Spojení aktivit České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. s Českou pojišťovnou a.s. nemá žádný dopad na trvání vašich pojistných smluv ani na rozsah sjednaného pojištění. Všechny pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak jste si je sjednali. V případě škody se samozřejmě můžete spolehnout, že bude vyřešena plně v souladu s vaší pojistnou smlouvou.

Veškeré požadavky, které v souvislosti s vaší pojistnou smlouvou budete od 21. 12. 2019 mít, s vámi bude řešit Generali Česká pojišťovna a.s.

Jaký dopad má spojení aktivit pojišťoven na nahlášené a doposud nevyřešené škody?

Škody, které jste nahlásili společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., budou řádně vyřešeny v souladu s vaší pojistnou aktuální smlouvou.
Škody, které budou nahlášeny po 21. 12. 2019, bude v souladu s vašimi pojistnými smlouvami řešit Generali Česká pojišťovna a.s.

 

 

Výpověď pojištění z důvodu převodu pojistného kmene