ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pracovní neschopnost a hospitalizace při dopravní nehodě

Toto pojištění poskytuje finanční prostředky v případě hospitalizace či pracovní neschopnosti způsobené následkem zranění při dopravní nehodě. Sjednanou pojistnou částku vyplatíme za každý den strávený v nemocnici a zároveň od 29. dne trvání pracovní neschopnosti. Získané peněžní prostředky můžete využít např. k úhradě poplatků v nemocnici, nákladů spojených s léčením či jako kompenzaci ušlého příjmu.

Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace při dopravních nehodách Vás chrání nejen v případě řízení vozidla, ale také jako spolujezdce, chodce či cyklistu či cestujícího.
 

Základní parametry pojištění:

  • pojistit se mohou osoby ve věku od 18 do 60 let
  • volitelná výše pojistné částky od 300 Kč do 1000 Kč denně
  • při sjednání pojištění nezjišťujeme zdravotní stav ani výši příjmu
  • neuplatňuje se čekací doba
  • pojistné je stejné pro všechny klienty bez ohledu na věk a pohlaví
  • při dopravní nehodě v zahraničí je pojistné plnění vypláceno za pracovní neschopnost vystavenou lékařem v ČR a za hospitalizaci, která nastala či pokračuje na území ČR
     

Modelový příklad čtvrtletního pojistného:

Pojistná částka Pojistné
300 Kč 243 Kč
800 Kč 648 Kč