ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Denní podpora při pobytu v nemocnici

Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici poskytuje ochranu v případě hospitalizace jak z důvodu úrazu, tak i nemoci. Peněžní podporu vyplácíme za každý den strávený v nemocnici. Získané finanční prostředky můžete využít na zajištění nadstandardní péče či na nákup léků a vitamínů.
 

Základní parametry pojištění:

 • pojistit se mohou zaměstnanci ve věku od 18 do 60 let
 • výše denní podpory dle volby je 100 Kč až 2000 Kč
 • sjednanou denní podporu vyplácíme po neomezeně dlouhou dobu
 • při dlouhodobé hospitalizaci na základě žádosti poskytneme zálohového plnění
   

Modelový příklad čtvrtletního pojistného:

Denní podpora věk pojištěného 30 let věk pojištěného 40 let
300 Kč 192 Kč 204 Kč
800 Kč 512 Kč 544 Kč

 

Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici následkem úrazu

Z tohoto pojištění vyplácíme sjednanou denní podporu za každý den hospitalizace v nemocnici vzniklé následkem úrazu.
 

Základní parametry pojištění:

 • pojistit se mohou zaměstnanci ve věku od 18 do 60 let
 • výše denní podpory dle volby je 100 Kč až 2000 Kč
 • sjednanou denní podporu vyplácíme po neomezeně dlouhou dobu
 • při dlouhodobé hospitalizaci na základě žádosti poskytneme zálohového plnění
   

Modelový příklad čtvrtletního pojistného:

Denní podpora Pojistné
300 Kč 78 Kč
800 Kč 208 Kč