ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Denní dávka při pracovní neschopnosti

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti vyrovnává ztrátu příjmu zapříčiněnou pracovní neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti vyplácíme od smluvně dohodnutého dne sjednanou denní dávku. Tato denní dávka pokrývá ve spojení s nemocenským pojištěním významnou část měsíčního příjmu.
 

Základní parametry pojištění:

 • pojistit se mohou zaměstnanci ve věku od 18 do 60 let s trvalým bydlištěm v ČR
 • výše denní dávky se pohybuje od 150 Kč do 6000 Kč v závislosti na výši příjmu
 • volitelný počátek plnění od 15., 22., 29., 36., 43., 50. nebo 57. dne pracovní neschopnosti
 • žádná čekací doba
   

Modelový příklad čtvrtletního pojistného:

Denní dávka věk pojištěného 30 let věk pojištěného 40 let
od 29. dne PN od 57. dne PN od 29. dne PN od 57. dne PN
200 Kč 292 Kč 196 Kč 372 Kč 252 Kč
500 Kč 730 Kč 490 Kč 930 Kč 630 Kč

 

 

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu

Z tohoto pojištění vyplácíme sjednanou denní dávku od smluvně dohodnutého dne pracovní neschopnosti vzniklé následkem úrazu.
 

Základní parametry pojištění:

 • pojistit se mohou zaměstnanci ve věku od 18 do 60 let s trvalým bydlištěm v ČR
 • výše denní dávky se pohybuje od 150 Kč do 6000 Kč v závislosti na výši příjmu
 • volitelný počátek plnění od 8., 15., 22., 29., 36., 43., 50. nebo 57. dne pracovní neschopnosti následkem úrazu
 • pojistné je nezávislé na věku a pohlaví
 • žádná čekací doba
   

Modelový příklad čtvrtletního pojistného:

Denní dávka od 29. dne PN od 57. dne PN
200 Kč 208 Kč 128 Kč
500 Kč 520 Kč 320 Kč