ČP Zdraví

 

Vaše zdraví, naše radost

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Produktová nabídka

Denní dávka při pracovní neschopnosti

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti vyrovnává ztrátu příjmu zapříčiněnou pracovní neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti vyplácíme od smluvně dohodnutého dne sjednanou denní dávku. Tato denní dávka pokrývá ve spojení s nemocenským pojištěním významnou část měsíčního příjmu.

Denní podpora při pobytu v nemocnici

Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici poskytuje ochranu v případě hospitalizace jak z důvodu úrazu, tak i nemoci. Peněžní podporu vyplácíme za každý den strávený v nemocnici. Získané finanční prostředky můžete využít na zajištění nadstandardní péče či na nákup léků a vitamínů.

Pracovní neschopnost a hospitalizace při dopravní nehodě

Toto pojištění poskytuje finanční prostředky v případě hospitalizace či pracovní neschopnosti způsobené následkem zranění při dopravní nehodě. Sjednanou pojistnou částku vyplatíme za každý den strávený v nemocnici a zároveň od 29. dne trvání pracovní neschopnosti.  

Kolektivní pojištění osob

Skupinové pojištění je určeno všem firmám, které mají zájem chránit zdraví a životní úroveň svých zaměstnanců. Skupinové pojištění ČP ZDRAVÍ se uzavírá za zvýhodněných podmínek a může se stát významnou součástí Vašeho programu zaměstnaneckých benefitů.