ČP Zdraví

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si je pojistit

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Všeobecná úverová banka

Pojištění schopnosti splácet pojištění sjednané ke kartám vydaným Všeobecnou úverovou bankou a.s.

Pojištění, které je nabízeno k TANKOVACÍM KARTÁM (tj. ke kreditním kartám vydaným Všeobecnou úverovou bankou a.s.), pomáhá splácet splátky v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a mohl/a byste mít s úhradou splátek problémy.

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, invalidity třetího stupně nebo smrti je vypláceno pojistné plnění přímo do banky. Nemusíte se tak obávat svých závazků, finančně nezatížíte své blízké.

Varianty pojištění

  • Balíček A - pojištění smrti, invalidity a pracovní neschopnosti
  • Balíček B - pojištění smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

Základní parametry pojištění

Pojištění pracovní neschopnosti a pojištění ztráty zaměstnání

Při pracovní neschopnosti pojištěného trvající déle než 60 dní nebo při zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce delším než 60 dní je opakovaně každý měsíc vypláceno plnění ve výši splátek úvěru (počínaje splátkou splatnou po uplynutí 60 dní pojistné události). 

Pojištění smrti a invalidity třetího stupně 

Při vzniku invalidity třetího stupně nebo v případě smrti pojištěného je vyplaceno plnění ve výši nesplaceného zůstatku dluhu. 

 

Jak nahlásit pojistnou událost?