ČP Zdraví

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si je pojistit

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Společná nabídka s Českou pojišťovnou

Níže uvedené produkty si můžete sjednat v rámci životního nebo neživotního pojištění ČP.
 

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti vyrovnává ztrátu Vašeho příjmu zapříčiněnou pracovní neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Po dobu trvání pracovní neschopnosti Vám od smluvně dohodnutého dne vyplácíme sjednanou denní dávku. Tato denní dávka pokrývá ve spojení s nemocenským pojištěním významnou část Vašeho měsíčního příjmu.

Jak nahlásit pojistnou událost?
 

 

Pojištění pobytu v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení

Pojištění pobytu v nemocnici a pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení Vás chrání v případě Vaší hospitalizace z důvodu úrazu, tak i nemoci. Peněžní podporu Vám vyplatíme za každý den strávený v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení. Tyto finanční prostředky můžete využít na zajištění nadstandardní péče či na nákup léků a vitamínů.

Jak nahlásit pojistnou událost?
 

 

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti

Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti Vás zbaví starostí s placením pojistného při léčení úrazu i nemoci.

Jak nahlásit pojistnou událost?
 

 

Pojištění ošetřování dítěte

Pojištění ošetřování dítěte Vám zajistí finanční podporu v případě nemoci nebo úrazu dítěte. Sjednanou denní dávku vyplácíme od 10. dne ošetřování dítěte. Získané finanční prostředky Vám mohou částečně kompenzovat výpadek příjmu nebo výdaje domácnosti.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

 

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu

Pojištění splátek úvěru Vám zajistí schopnost hradit Vaše peněžní závazky při ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání. Při ztrátě příjmu Vám pomůžeme krýt Vaše pravidelné splátky hypotéky, úvěru ze stavebního spoření, leasingu či spotřebitelského úvěru a pojistné.

Jak nahlásit pojistnou událost?
 

 

Pojištění prevence a asistence

Pojištění prevence a asistence Vám zajistí poradenskou službu lékaře na telefonu, informace o preventivních prohlídkách, objednání k lékaři, poskytnutí druhého lékařského názoru, proplacení lehké sádry nebo v případě závažného onemocnění umístění do špičkového rehabilitačního zařízení, kde máte garantovanou nadstandardní následnou péči. Záleží na Vás, jaký balíček si v rámci pojištění prevence a asistence sjednáte. více informací

Jak nahlásit pojistnou událost?

 

Pojištění úhrady pojistného při pracovní neschopnosti

Pojištění úhrady pojistného při pracovní neschopnosti Vás zbaví starostí se zaplacením ročního pojistného v případě léčení vážného úrazu nebo dlouhodobé nemoci.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?

 

Pojištění příspěvku na bezbariérové bydlení

Pojištění příspěvku na bezbariérové bydlení Vám v případě závažného úrazu pomůže pokrýt náklady spojené s úpravou domu nebo bytu. Získané finanční prostředky lze ale také libovolně využít např. na zajištění nadstandardní péče či na nákup ortopedických nebo jiných zdravotnických pomůcek.

JAK NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST?