ČP Zdraví

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si je pojistit

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Program Lady a Program proti rakovině

Nádorová onemocnění představují jedno z největších zdravotních rizik ohrožujících českou populaci. Počet těchto onemocnění má stále stoupající tendenci. Nejčastějším zhoubným onemocněním u žen je karcinom prsu a u mužů karcinom prostaty. Podle dostupných údajů lékaři v ČR každoročně diagnostikují přes 6 000 nových případů rakoviny prsu, přes 1 000 nových případů rakoviny děložního čípku a přes 6 500 nových případů rakoviny prostaty. Zdravým životním stylem a pravidelnou prevencí lze riziko vzniku onemocnění snížit, zcela vyloučit jej však bohužel nelze.

Jak Vám může Program proti rakovině a Program Lady pomoci?

  • zajistí finanční prostředky k úhradě nákladů na kvalitní léčbu, rekonvalescenci, kosmetické zákroky nebo rehabilitační pomůcky
  • pomůže pokrýt prvotní náklady spojené s provozem domácnosti – složenky, školné, benzín, splátky úvěru, nájem atd.
  • usnadní zapojení zpět do plnohodnotného života a udržení životního standardu
  • umožní větší nezávislost na systému veřejného zdravotního pojištění

Program proti rakovině

Jak je možné Program proti rakovině získat?

Program proti rakovině získáváte automaticky jako 1. pojištěný nebo 2. pojištěný při sjednání životního pojištění Můj život s Českou pojišťovnou, máte-li zároveň sjednáno pojištění závažných onemocnění na pojistnou částku alespoň 200 000 Kč.

Program proti rakovině je sjednáván na základě skupinové pojistné smlouvy č. 19100969/2016 uzavřené mezi Českou pojišťovnou a ČP ZDRAVÍ.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění se vztahuje na podstoupení operace v důsledku zhoubného nádoru:

  • ženského orgánu – prsu, děložního čípku, dělohy, vaječníku, vejcovodu, pochvy nebo vulvy nebo

  • mužského orgánu – prostaty, varlat, penisu, nadvarlat, šourku nebo prsu.

Jaká je výše pojistného plnění?

V případě podstoupení operace v souvislosti se zhoubným nádorem ženského nebo mužského orgánu Vám vyplatíme jednorázově 50 % pojistné částky pojištění závažných onemocnění, nejvýše však 1 000 000 Kč.

Kdy Program proti rakovině končí?

Program proti rakovině končí se zánikem pojištění závažných onemocnění, nesplněním podmínky výše pojistné částky pojištění závažných onemocnění, výplatou pojistného plnění z Programu proti rakovině nebo ukončením výše uvedené skupinové pojistné smlouvy.

Program Lady

Program Lady získáváte automaticky jako 1. pojištěný při sjednání životního pojištění s Českou pojišťovnou do 30. 9. 2016, pokud jste jej při sjednání smlouvy nevyloučil/a a pokud pojistná částka pro případ smrti dosáhne alespoň částky 20.000 Kč.

Program Lady je sjednáván na základě skupinové pojistné smlouvy č. 19100958/2012 uzavřené mezi Českou pojišťovnou a ČP ZDRAVÍ.

Na co se pojištění vztahuje?

  • pojištění se vztahuje na podstoupení operace v důsledku zhoubného nádoru ženského orgánu – prsu, děložního čípku, dělohy, vaječníku, vejcovodu, pochvy nebo vulvy

Jaká je výše pojistného plnění?

V případě podstoupení operace v souvislosti se zhoubným nádorem ženského orgánu Vám vyplatíme 50 % pojistné částky pro případ smrti na smlouvě životního pojištění formou měsíčních splátek:

  • první splátka ve výši 40 % pojistné částky
  • následujících 5 splátek ve výši 12 % pojistné částky

Kdy Program Lady končí?

Program Lady končí se zánikem smlouvy životního pojištění, nesplněním podmínky výše pojistné částky pro případ smrti, výplatou pojistného plnění z Programu Lady nebo ukončením výše uvedené skupinové pojistné smlouvy.

Bližší informace je možné získat v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici ke stažení zde.

 

JaK nahlásit pojistnou událost?