ČP Zdraví

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si je pojistit

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojištění cizinců

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Pojištění je nabízeno ve spolupráci s Pojišťovnou VZP a splňuje veškeré podmínky zákona o pobytu cizinců na území České republiky a je samozřejmě uznáváno cizineckou policií. Klient si může vybrat z více než 4000 smluvních zdravotnických zařízení na celém území České republiky, což představuje jednoznačně nejširší smluvní síť poskytovatelů zdravotní péče na území České republiky. Pojištění dává klientovi garanci bezhotovostního čerpání lékařské péče. Nepřetržité asistenční služby zajišťuje renomovaná a celosvětově působící asistenční služba AXA ASSISTANCE.

Základní parametry pojištění:

 • určeno pro osoby, které se zdržují v České republice dlouhodobě
 • může být sjednáno na období od čtyř měsíců až do pěti let
 • zajišťuje zdravotní péči v rozsahu, který je srovnatelný s rozsahem českého veřejného zdravotního pojištění
 • pokrývá preventivní prohlídky a očkování, platby léků a prostředků zdravotnické techniky a akutní stomatologii, předporodní a poporodní ošetření rodičky
 • územní platnost pojištění se vztahuje na Českou republiku a tranzitní země s možností rozšíření také pro státy tzv. schengenského prostoru s připojištěním léčebných výloh
 • další možnosti rozšíření v podobě připojištění profesionálních sportů nebo připojištění poporodní péče o novorozence
 • limit pojistného plnění za jednu pojistnou událost vzniklou v době trvání pojištění lze zvolit až do výše 2 000 000 Kč

Sjednání pojištění:

 • na všech pobočkách Českých pošt

Základní zdravotní pojištění cizinců

Pojištění je nabízeno ve spolupráci s Pojišťovnou VZP  a zajišťuje nutné a neodkladné ošetření a hospitalizaci ve všech zdravotnických zařízeních v České republice v nezbytném rozsahu.

Základní parametry pojištění:

 • určeno pro osoby, které se zdržují v České republice krátkodobě
 • může být sjednáno na období od jednoho dne až do 36 měsíců
 • zajišťuje nezbytná vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, pokrytí nutné operace a následné péče i neodkladné ošetření zubů, proplacení lékařem předepsaných ambulantních léků
 • územní platnost pojištění se vztahuje na Českou republiku a tranzitní země a státy tzv. schengenského prostoru
 • varianty pojštění standard či nadstandard
 • další možnosti rozšíření v podobě připojištění pro sportovní soutěže a nebezpečné sporty
 • limit pojistného plnění za součet všech pojistných událostí vzniklých v době trvání pojištění činí 1 600 000 Kč

Sjednání pojištění:

 • na všech pobočkách Českých pošt