ČP Zdraví

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si je pojistit

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu a pojištění invalidity následkem úrazu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 30 dnů od uznání pojištěného invalidním pro invaliditu třetího stupně, a to zasláním kopie rozhodnutí o uznání invalidním pro invaliditu třetího stupně a zdravotnické dokumentace, ze které bude zřejmé, že invalidita třetího stupně byla vyvolána nemocí nebo úrazem, které nastaly za trvání pojištění.
  • ČP ZDRAVÍ si v průběhu šetření pojistné události může vyžádat i další potřebné doklady týkající se nemoci nebo úrazu a způsobu jejich léčení.
  • Pro uplatnění nároku na výplatu další invalidní renty je třeba ČP ZDRAVÍ doložit trvání invalidity třetího stupně, např. dokladem o vyplácení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně či zdravotnickou dokumentací, ze které bude zřejmé, že se zdravotní stav nezměnil.