ČP Zdraví

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si je pojistit

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Pojištění hospitalizace STANDARD

Pojištění pobytu v nemocnici následkem nemoci nebo úrazu a pojištění pobytu v nemocnici následkem úrazu

  • Pojistnou událost je třeba nahlásit ČP ZDRAVÍ nejpozději do 30 dnů po ukončení hospitalizace, a to zasláním kopie konečné propouštěcí zprávy z nemocnice.
  • Pojistné plnění je poskytováno za každý kalendářní den hospitalizace, přičemž první a poslední den se považují za jeden den hospitalizace a hospitalizace musí trvat minimálně 24 hodin.
  • V případě dlouhodobé hospitalizace Vám ČP ZDRAVÍ může poskytnout zálohové plnění na základě kopie předběžné propouštěcí zprávy z nemocnice.