ČP Zdraví

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si je pojistit

Přeskočit na hlavní navigaci

pojištění dětské hospitalizace
Pyramida zdraví - soukromé zdravotní pojištění
Lady Plus

Povinně uveřejňované informace

Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR):

V rámci směrnice Solventnosti II jsou pojišťovny a zajišťovny povinny zveřejnit širší přehled informací ohledně kapitálových požadavků, které by měly odrážet finanční situaci, obchodní profil a strategii řízení rizik společnosti.

Jedním z dokumentů, který je vytvářen na ročním základě, je Zpráva o solventnostní a finanční situaci (SFCR), dostupná ke stažení v této sekci.

Zpráva o solventnostní a finanční situaci 2016 (zveřejněno 19. 5. 2017)

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ (podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 306/2016 Sb.; zveřejněno 13. 2. 2018)

Organizační struktura ČP ZDRAVÍ

Výkaz zisku a ztráty (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 13. 2. 2018)

Výkaz zisku a ztráty (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 13. 2. 2018)

Rozvaha (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 13. 2. 2018)

Rozvaha (za poslední 4 čtvrtletí; zveřejněno 13. 2. 2018)

Organizační struktura skupiny

Informace o vyřizování stížností klientů najdete zde.

 

2017

Rozvaha 1. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 1. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 2. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2017 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2017

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2017

2016

Rozvaha 1. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisků a ztrát 1. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 2. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 3. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisku a ztrát 4. čtvrtletí 2016 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 1. čtvrtletí 2016

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 2. čtvrtletí 2016

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2016

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2016

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2015

2015

Rozvaha 1. čtvrtletí 2015 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2015 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2015 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2015 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisků a ztrát 1. čtvrtletí 2015 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 2. čtvrtletí 2015 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 3. čtvrtletí 2015 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 4. čtvrtletí 2015 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 1. čtvrtletí 2015

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 2. čtvrtletí 2015

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 3. čtvrtletí 2015

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 4. čtvrtletí 2015

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2015

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2015

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2015

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2015

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2014

2014

Rozvaha 1. čtvrtletí 2014 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 2. čtvrtletí 2014 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 3. čtvrtletí 2014 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Rozvaha 4. čtvrtletí 2014 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

 

Výkaz zisků a ztrát 1. čtvrtletí 2014 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 2. čtvrtletí 2014 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 3. čtvrtletí 2014 (za uplynulá 4 čtvrtletí)

Výkaz zisků a ztrát 4. čtvrtletí 2014 (za uplynulá 4 čtvrtletí)


Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 1. čtvrtletí 2014

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 2. čtvrtletí 2014

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 3. čtvrtletí 2014

Reálné a jmenovité hodnoty derivátů 4. čtvrtletí 2014

 

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 1. čtvrtletí 2014

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 2. čtvrtletí 2014

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 3. čtvrtletí 2014

Informační povinnost ČP ZDRAVÍ 4. čtvrtletí 2014

 

Výkaz solventnosti k 31. 12. 2013